• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 04-07-2020

  05-07-202004-07-202003-07-202002-07-202001-07-202030-06-202029-06-202028-06-2020

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 EVEREST 3 VIETNAM NAM VIET 2538 70 5.2 P/S1 PTSC 20:00 NGUYỄN SỸ NGÀ I
  2 CUU LONG 27+HOANG SON 238 VIET NAM HOANH SON 110/8589 373/3709 37/86 3.5 P/S3 BPHN 09:30 FAL6+18, CAP NGOAI TAU ME, KO HÀNG NGUYỄN TRỌNG PHONG I
  3 SAO MAI 1 + VSP05 VIET NAM VSP 1276 / 6527 65/ 110 P/S3 VSP 13:00 MẠC THANH TÙNG I
  4 HA DONG VIET NAM VINAMA 4376 2551 91 5.8 P/S1 PMAB 11:00 THOR; THẾ ASHICO VICTORIA PHẠM VĂN TIẾN III
  5 PTSC CHI LINH VIET NAM PTSC 2532 71 P/S1 PV SHIPYARD 00:30 NGUYỄN XUAN BÁCH III
  6 ANNIE GAS 9 VIET NAM HUNG PHAT 3688 4002 106 3.5 G12 TV1 15:00 EAGLE VÕ KHẮC MINH I
  7 THIEN UNG 01 VSP 3172 75 P/S1 VSP 05:00 TRẦN VĂN LỰC III
  8 NHA BE 03 VIETNAM LONG HAI 4387 2996 98 5.6 P/S1 XDK2 10:00 TK62 NGUYỄN XUÂN BÁCH I
  9 TIEN THANH 68 VIET NAM THANH PHAT 3118 1861 74 3.8 P/S1 A12 08:30 NGUYỄN XUÂN BÁCH III
  10 SAEHAN ZENITH LIBERIA HAIVAN 5354 4484 106 5.6 P/S1 HYOSUNGmp 08:00 TIGER, FORCE 2 VŨ ĐÌNH THẢO II
  11 SENNA 2 THAILAND SP TRANS 3999 3493 99.98 4.2 P/S1 GDA2 13:00 LT8+TS18 LÊ QUỐC PHƯƠNG III
  12 PRINCESS A MI SUNNYTRANS 81793 43004 229 13.5 P/S3 PMPTSC 14:00 BEAR+FORCE, THE61 CSE CLIPPER EXPRESS, F0: 1HL TRẦN NHẬT KHÁNH NH
  13 SATTHA BHUM SINGAPORE BEN SONG 38948 32190 211 8.5 P/S3 SSITmt 13:00 BEAR, TIGER LÊ NGỌC DƯƠNG NH
  14 PHUBAI PATTRA 1 THAILAND OCEAN STAR 7177 5681 101 5.6 P/S3 GDB1 05:00 NH2, MH6 NGUYỄN HUY ĐĂNG II
  15 JIN LONG BELIZE SMC 4388 2984 97 5.9 P/S1 TVPct 08:00 TOTHANG NGUYỄN VĂN BẮC III
  16 GENCIANA PANAMA ASIA TRANS 49775 40269 200 8.3 P/S3 SITV 09:30 PM9, DOL VŨ DUY MINH NH
  17 THEMIS TRIUMPH LIBERIA VINAMA 17590 12974 131 7.4 P/S1 PMPTSCmp 14:00 THOR, ODIN, THẾ CSE CLIPPER EXPRESS HOÀNG HỒNG KỲ I
  18 MAERSK EDINBURGH DENMARK HAI VAN 148604 141716 366 10.0 P/S3 CMITmp 05:30 BEAR, CHAM, TIGER, THẾ CMA CGM CHENNAI, F0 3LY, DL? VÕ VIỆT ĐỨC + TUẤN NH+I
  19 TOKIHIME PANAMA HAIVAN 13916 9658 128 5.5 P/S1 POSCO 04:00 PM3, CHAM PHAN ANH TÀI I