• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 04-07-2020

  05-07-202004-07-202003-07-202002-07-202001-07-202030-06-202029-06-202028-06-2020

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 MARINA CYPRUS VINAMA 86937 46982 229 10.15 P/S3 PSA 10:30 THOR, ODIN VŨ DUY MINH NH
  2 VIEN DONG 3 VIET NAM VOSA 6596 4095 103 4.6 G6 ĐXPmp 05:30 PM3, TOTHANG NGUYỄN DƯƠNG TUẤN I
  3 GEELY PANAMA HAI VAN 20955 13625 150 7.0 P/S3 POSCOssvn 10:00 CHAM, PM3 HOÀNG HỒNG KỲ I
  4 HONG HA GAS VIET NAM HAINAM 1600 1683 78 2.7 G TV2 18:30 SUMMER.HỦY
  5 EVEREST 3 VIETNAM NAM VIET 2538 70 4.8 VSP P/S2 19:00
  6 PETROLIMEX 10 VIETNAM LONG HAI 37256 25408 176 9.5 P/S3 CLT 10:30 CHAM, TIGER, HT TÍN OR DƯƠNG A LÊ NGỌC DƯƠNG NH
  7 TIEN THANH 68 VIETNAM THANH PHAT 3118 1861 74 3.8 P/S1 PMBct 10:00 PM11, THẾ TIEN THANH 26 VŨ THÀNH TRUNG II
  8 SEA TIMBER THAILAND SMC 12540 7295 128 7.4 P/S1 PMT 05:00 VNL7+VOY PHAN ANH TÀI I
  9 CSE FORTUNE EXPRESS TAIWAN HOYER 36155 21508 176 9.9 P/S3 ODATH 05:00 CHAM, PM9, THẾ GALLOWAY EXPRESS NGUYỄN ĐỨC THỊNH NH
  10 DL LILY PANAMA HAI VAN 4999 4456 106 5.9 P/S1 HYOSUNGmp 05:00 BEAR, TIGER NGUYỄN SỸ NGÀ I
  11 SILVER ARIES PANAMA OCEAN STAR 8898 5487 115 7.4 P/S3 ĐXd 10:30 PM6+TK62, CÓ HÀNG NGUYỄN SỸ NGÀ I
  12 RED MARAUDER SINGAPORE HAI NAM 55316 48714 230 12.2 P/S3 TV1 05:30 FORCE 1+2, FO1HL, TÍN, DƯƠNG A, ĐỨC PHẠM TRUNG TÍN NH
  13 VAST OCEAN 5 PANAMA BLUE OCEAN 12205 9697 118 6.0 P/S1 PTSC 10:30 EAGLE+PM9 VŨ ĐÌNH THẢO II
  14 MP THE BELICHICK LIBERIA BEN SONG 66436 53481 294 12.6 P/S3 SSITmt 06:00 BEAR+TIGER TRẦN NHẬT KHÁNH NH
  15 VOSCO STAR VIET NAM VOMASER 46671 27003 190 11.9 P/S3 SCC-VN 05:00 THOR+ODIN NGUYỄN ĐỨC THÀNH NH
  16 CMA CGM JEFFERSON MALTA VIETFRACHT 148687 140872 366 12.2 P/S3 CMITmp 11:00 BEAR+CHAM+TIGER NGUYÊN QUỐC VIỆT+NGUYẾN D. TUẤN
  17 SATTHA BHUM SINGAPORE BEN SONG 38948 32190 211 10.4 P/S3 SSITmp 01:00 BEAR+TIGER NGUYỄN ĐÌNH HUY NH
  18 SUN ORION PANAMA OCEAN STAR 8720 5457 112 5.8 P/S3 GDB1 05:00 NH2+MH6, CÓ HÀNG NGUYỄN NGỌC LÂM I
  19 DARYA SATI HONG KONG DONG A SG 63523 36272 200 13.4 P/S3 GGIABP2 00:00 VNL5+RUBY, F01HL VŨ DUY MINH NH
  20 ELIM KOREA HAI VAN 16456 9240 136 5.6 P/S3 VD2 05:00 LT8, TRSA18THẾ VIEN DONG 3 ĐÀO ĐÌNH NAM I