• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 04-07-2020

  05-07-202004-07-202003-07-202002-07-202001-07-202030-06-202029-06-202028-06-2020

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 NICOLE VIET NAM HOANH SON 7345 4914 113 3.5 G8 BPHN 15:00 FAL6,18, CẬP M.NGOÀI
  2 OCEAN 18 VIET NAM PHU MY 8616 4381 106 7.9 P/S3 CP 14:00 DOL,PM9, THẾ LONG TAN 168 NGUYỄN NGỌC LÂM I
  3 VIET THUAN 235-02 VIET NAM CSC 25825 15009 150 2.8 P/S3 BPHN 14:30 FAL6+18, CẬP M.TRONG ORCHARD QUAY NGUYỄN QUỐC VIỆT NH
  4 THIEN UNG 01 VIET NAM VSP 3172 75 P/S1 VSP 06:30 PHẠM VĂN TIẾN III
  5 VIET THUAN 18 VIET NAM CSC 4349 2251 104 2.5 P/S1 G.GIABP11 08:30 VNL7, RUBY, CẬP M.TRONG T.MINH SEA PHẠM VĂN TIẾN III
  6 ODYSSEUS N ISLANDS VINAMA 79641 43507 229 13.13 P/S3 PMA 08:30 THOR, ODIN PHAN THƯỢNG CẦM NH
  7 APOLLO PACIFIC VIET NAM HUNG PHAT 2999 3354 102 5.2 P/S1 G15 08:30 NGUYỄN SỸ NGÀ I
  8 GREENWICH EAGLE ISLANDS SMC 63301 35812 200 13.0 P/S3 ODA.TH 17:00 CHAM,PM9, THẾ MACKENZIE TRẦN QUANG HÀ NH
  9 WU YI SHAN PANAMA AGE LINES 13802 10021 125 5.5 P/S1 ODATHmp 13:00 DOLPHIN NGUYỄN ĐỨC THỊNH NH
  10 DONG BAC 22-02 VIET NAM AN BINH 22037 10874 146 4.0 P/S3 GGIABP3 17:00 CAP MAN TÀU MẸ, THẾ DONG BAC 22-04 VÕ KHẮC MINH I
  11 VIET THUAN 169 VIET NAM DUYEN HAI 20532 9693 136 2.8 P/S3 GGIABP11 00:00 VNL7+VOYAGER, CAP NGOAI TRUONG MINH SEA HOÀNG HỒNG KỲ I
  12 CLIPPER FREEPORT NORWAY HAI NAM 50891 46491 230 12.0 P/S3 TV1 08:30 TIGER+FORCE 1,F01HL LÊ NGỌC DƯƠNG NH
  13 YUE YOU 908 HONG KONG OCEAN STAR 13703 8862 133 8.9 P/S3 GDA3 07:00 NH2+MH6 VÕ KHẮC NGUYÊN I
  14 FIRST ANGELUS PANAMA DONG A 81984 44307 229 13.0 P/S3 IF 08:30 TIGER+FORCE 1,F01HL NGUYỄN QUỐC VIỆT NH
  15 ADRIAN MAERSK DENMARK HAIVANSHIP 109000 93496 352 9.5 P/S3 CMITmt 01:00 FORCE1+TIGER+PM3 PHẠM VĂN TIỆP + MINH B NH+I
  16 GENCO PICARDY M.ISLANDS PHU THAI 55257 31264 190 12.7 P/S3 ODATH 07:15 CHAM+PM9,THẾ GANNET BULKER, F01HL TRẦN NHẬT KHÁNH NH