• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Liên kết website

  Giờ Điều Động & Mớn Nước

  Bản thời gian thuỷ triều chỉ mang tính chất tham khảo hoặc chỉ áp dụng đối với những tàu có chiều dài <115m và mớn nước <5.5m. Đại lý và Chủ tàu trước khi yêu cầu giờ hoa tiêu lên tàu phải liên hệ Trực ban Hoa tiêu để được tư vấn giờ Hoa tiêu lên tàu cho từng loại tàu cụ thể. Đối với tàu có DWT > 60.000 T mớn nước > 11 m giờ Hoa tiêu lên tàu phải được thông qua trực điều hành. Xin cám ơn!

  Số điện thoại của Trực điều hành

  Mr An      0983263639

  Mr Tùng  0913770541

  Hình Ảnh

  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020
  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020
  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020
  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020
  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020
  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020
  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020
  • Bảng Tham Khảo Thời Gian Điều Động Tàu Tháng 7 năm 2020