• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 27-02-2024

  28-02-202427-02-202426-02-202425-02-202424-02-202423-02-202422-02-202421-02-2024

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 MARELLA DISCOVERY 2 BAHAMAS FALCON 5200 69472 264.26 8.0 P/S3 SSITmp 03:30 VNL5,RUBY. TÀU KHÁCH MẠC THANH TÙNG NH
  2 HONG HA GAS VIETNAM HAI NAM 1601 1683 78,03 2,7 G16 TV2 04:00 SUMMER, CAPT MANOUR. THẾ VIET GAS ĐÀO CHÍNH LUẬN III
  3 TRUONG SA 126 VIET NAM THAN CANG SG 5199 2518 94,98 5,6 P/S1 G15 06:00 NGUYỄN VIỆT ANH III
  4 VUNG TAU 03 VIET NAM VSP 2523 2538 69,9 4,7 P/S1 VSP 08:45 NGUYỄN VIỆT ANH III
  5 HK TUG 8 + LKH 7887 SINGAPORE HAIVANSHIP 10000 299/4448 29.6/96.62 5.0 P/S3 G9 09:30 NGUYỄN HUY ĐĂNG I
  6 TUNG LINH 02 VIET NAM PVOIL TRANS 3544.5 2032 79,9 3.5 P/S1 A12 11:30 NGUYỄN HUY ĐĂNG I
  7 TRUONG DUNG 27 VIET NAM TRUONG DUNG 2466,42 1253 72,8 3,4 P/S1 VD 12:30 LÊ VĂN LƯƠNG III
  8 VIMC UNITY VIETNAM LONGTHANH 22723 14851 153.02 9.9 P/S3 GGIABP7 14:00 VNL3,7
  9 HAPPY GAS KOREA HVS GROUP 2999 3355 95,04 5,0 P/S1 HYDROCARBON1mp 14:00 SKY1, FOR1
  10 ASAKAZE PANAMA INDOCHINA 11382 7193 123,83 5,0 P/S1 ODATH 19:00 TI2
  11 GLOBAL FRONTIER PANAMA AN BINH 57298 33226 190 13,4 P/S3 GGIABP3 19:00 VOY, VNL3, HT: VOY, VNL3, DL: VNL7