• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 21-06-2021

  22-06-202121-06-202120-06-202119-06-202118-06-202117-06-202116-06-202115-06-2021

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 MIMASAKA III PANAMA VITAMAS 14061 9813 128 6.5 P/S2 PSA 16:30 THOR, ODIN, THẾ A.OLDENDORF
  2 THANH PHAT 3 VIETNAM THANH PHAT 2813 1597 74 3.8 A12 PMAB 14:30
  3 JALIN MALAYSIA MEGASTAR 12729 8513 135 7.9 P/S3 PMA 15:00 PM12, CHAM, THẾ NIKOMARIN
  4 HAI DUONG 12 VIET NAM PTSC 2952 75 P/S1 PTSC 11:30
  5 RAIDER DOLPHIN + GUANABARA BAY 2702 INDONESIA OCEAN STAR 600 247/2119 26/79 3.0 P/S3 GGIABP10 13:00 PM7,
  6 HAI DUONG 28 PTSC 2605 70 5.5 P/S1 PTSC 06:00 VÕ KHẮC NGUYÊN I
  7 HAI LINH 18 VIETNAM HAI LINH 2623 1146 73 3.5 P/S1 XDPETRO 07:00 NGUYỄN HUY ĐĂNG II
  8 VUNG TAU 6 + CON SON VSP 3463/7355 76/110 P/S3 VSP 09:00 HTRO: VUNG TAU 1, DÂY 50M PHẠM TRUNG TÍN NH
  9 ACACIA PANAMA OCEAN STAR 13566 8538 132 6.8 P/S3 GDB3 15:00 LT6+TRSA18, CÓ HÀNG
  10 VICTORIA 68 VIETNAM SON DUONG 5243 2995 92 3.5 G3 ODATH 01:00 PM12, THẾ NANIWA LÊ QUỐC PHƯƠNG III
  11 HAI NAM 36 VIET NAM DUYEN HAI 5289 2487 90 2.0 P/S1 GGIABP11 01:00 VNL3+EXP.MTRONG ORIENT RISE LÊ QUANG THÁI III
  12 HUI FENG 6 PANAMA VIET LONG 7644 6100 97 7.5 P/S1 ODATH 02:00 PM12.THE VIEN DONG 3 VÕ NGỌC HÂN II
  13 CHIPOL TAIAN LIBERIA BLUE OCEAN 33217 22863 179 8.3 P/S3 PSAmp 01:00 CHAM,BEAR, THẾ GOLDEN BRIDGE VÕ VIỆT ĐỨC NH
  14 DELSA MALTA DONG A 63166 35884 200 13.3 P/S3 IF 22:00 CHAM,BEAR, THẾ B.FANGCHENG
  15 SUNNY RAINBOW LIBERIA SUNNYTRANS 12355 8081 125 7.7 P/S3 GDA3 09:00 LT8+TRSA18, CÓ HÀNG, THỀ HOSEI 68 VŨ DUY MINH NH