• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 30-09-2023

  01-10-202330-09-202329-09-202328-09-202327-09-202326-09-202325-09-202324-09-2023

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 METEOR LIBERIA VOSA VT 82589 42931 244.99 13.57 P/S3 PSA 12;30 TIGER1,BOX2 NGUYỄN ĐỨC THÀNH+THÁIA NH+NH
  2 HONG SHUN SIERRA LEONE HAIVANSHIP 6815.9 4427 109.86 6.2 P/S1 POSCOVN 19:30 AWAJI MARU
  3 NASICO OCEAN VIET NAM VOSA VT 4751.6 3674 103.99 4.8 G12 GML 18:30 SKY1
  4 NASICO OCEAN VIET NAM VOSA VT 4751.6 3674 103.99 4.8 P/S1 G12 16:30
  5 VUNG TAU 05 VIET NAM VSP 2773 3463 76 5.3 P/S1 VSP 06:00 LÊ VĂN LƯƠNG III
  6 VUNG TAU 03 VIET NAM VSP 2523 2538 69.9 5.3 P/S1 VSP 05:30 ĐẶNG HOÀNG LONG III
  7 GRAND ACE 12 PANAMA VINH KHANG 39998 30049 183 9.3 P/S3 CLT 13:00 FOR2+TIGER2, HT DƯƠNG A LÊ NGỌC DƯƠNG NH
  8 VICTORY 1 TANZANIA SUNSHINE 1600 1496 75.22 3.5 P/S1 B5 10:00 LE QUANG THAI II
  9 HAI DUONG 12 VIET NAM PTSC 2256 2952 75.4 5.5 P/S1 PTSC 06:00 LÊ HOÀNG HIỆP III
  10 MAGIC STARLIGHT M.ISLANDS OCEANIC 81048 44029 228.98 13.9 P/S3 SSITmp 13:30 THOR+ODIN TRẦN QUANG HÀ+DƯƠNGB NH+NH
  11 BULK MONACO LIBERIA HAI NAM 63733 36140 199.98 12.6 P/S3 ODATH 13:00 BOXER 2+KASUGA, THẾ MANDARIN PHOENIX NGUYỄN ĐÌNH HUY NH
  12 MACALLAN 15 + CERTAN MALAYSIA AN BINH 9500 299/4319 28.07/95.83 4.5 P/S3 GDB2 05:00 TS18+LT8, DÂY 30M NGUYỄN TRỌNG PHONG NH
  13 VIET GAS VIETNAM HAI NAM 1601 1683 78.03 2.7 G TV2 09:00 SUMMER NGUYỄN CẢNH DƯƠNG III
  14 MD SUN VIETNAM TAN DAI DUONG 7060.3 4353 105.67 4.2 G14 SITV 00:00 BOX2, CMAN ANTIPAROS VŨ DUY MINH NH
  15 GSL LYDIA LIBERIA HAIVAN 109000 93496 352.25 11.2 P/S3 CMITmp 19:00 FOR2, TI1+2, DL: ??
  16 CMA CGM CHRISTOPHE COCOMB MALTA VIETFRACHT 165381 151446 365.5 12.1 P/S3 GMLmp 06:00 FOR2, SKY1, TI1, DL: VTX04 PHẠM VĂN TIỆP+DUY NH+III
  17 MSC EXPRESS III LIBERIA BEN SONG 37962 28332 215.29 9.1 P/S3 SSITmt 00:30 FOR2, TI2 VÕ KHẮC NGUYÊN NH