• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 31-01-2023

  01-02-202331-01-202330-01-202329-01-202328-01-202327-01-202326-01-202325-01-2023

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 DIMITRIS A CYPRUS OCEANIC 82518 43158 228.9 9.4 P/S3 SSITmp 15:00 TEAM2, TIGER1
  2 SPARTAK + KSE.EXO RUSSIA VTSCO 233/1600 305/1041 30/43 3.2 P/S1 G9 10:00 DÂY:30M TRẦN ĐÌNH DŨNG II
  3 SUNNY ROYAL PANAMA VOSAVT 58772 33138 197 10.8 P/S3 PMPTSC 11:00 FOR2,TI1 NGUYỄN ĐÌNH HUY NH
  4 ITG UMING 1 HONGKONG AN BINH 80814 44398 228.99 14.6 P/S3 GGIABP1 12:00 TIGER1, SKY2, HT: SKY2 VÕ VIỆT ĐỨC NH
  5 ATN OCEAN 88 VIET NAM VIET THUAN 10166 4532 103.8 7.7 P/S3 GDB4 12:30 LT8,TS18 NGUYỄN MINH TÙNG NH
  6 ZIM SAVANNAH MALTA S5 77260 74071 293.87 10.5 P/S3 CMITmp 02:00 EXP, VOY HOÀNG HỒNG KỲ NH
  7 NEW ENERGY VIET NAM KIEN HUNG 14603 10337 160.16 7.3 F6 SITV 15:00 TEAM2,KASUGA. THẾ: ARSINOE