• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 19-09-2020

  20-09-202019-09-202018-09-202017-09-202016-09-202015-09-202014-09-202013-09-2020

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 SONGA HAYDN LIBERIA BEN SONG 41989 35981 231 8.5 P/S3 SSITmp 14:00 BEAR,KAMIYA
  2 VTT 28 VIET NAM CSC 5177 2758 92 2.0 P/S1 GGIABP10 12:30 KIEV, CẬP M.N
  3 VIET GAS VIET NAM HAI NAM 1600 1683 78 2.7 P/S1 TV2 11:30
  4 KIRAN AMERICA MALTA HOANH SON 56569 33044 190 12.84 P/S3 BPHN 13:00 FAL6,17
  5 TAY SON 3 VIET NAM IMS 13286 8216 136 7.2 P/S3 SITV 01:00 VNL5,RUBY
  6 GUO SHUN 9 BELIZE IMS 13614 8473 140 7.1 P/S3 TVP 06:30 PM7,9
  7 HAI LINH 17 VIET NAM HAI LINH 2616 1146 73 3.5 P/S1 XDPETRO 10:00
  8 PINZA SINGAPORE HAI NAM 51202 46125 230 11.8 P/S3 TV1 07:00 BEAR, TIGER, XEM ORDER
  9 CHANG DA 368 BELIZE HAIVANSHIP 8933 5625 122 6.8 P/S1 PMT 13:00 PM7
  10 BUENA LUNA PANAMA HAIVANSHIP 3999 4304 100 5.2 P/S1 HYOSUNGmt 12:30 FORCE 2+TIGER
  11 PERLA PANAMA OCEAN STAR 6118 4374 108 6.6 P/S1 GDB3 06:00 LT8+TR.SA18
  12 APL DUBLIN SINGAPORE VIETFRACHT 131358 128929 347 12.3 P/S3 CMITmp 19:00 BEAR+CHAM+TIGER
  13 SIGAS INGRID HONG KONG VINH KHANG 4999 4279 100 5.5 P/S1 GDA2 06:00 LT6+8
  14 VU GIA 18 VIET NAM SUNSHINE 4830 2554 79.9 2.5 G4 PSA 07:00 CAP MANG GLOBAL BONANZA
  15 DL LILY PANAMA HAIVANSHIP 4999 4456 106 6.3 P/S1 HYOSUNGmp 07:00 KAMIYA+KASUGA
  16 DIAMOND CORAL PANAMA WALLEM 3863 3419 98 5.8 P/S1 GAS 08:00 THẾ YOU SHEN 3 VŨ THÀNH TRUNG II
  17 GAS ONE PANAMA VOSA VT 3830 3444 98 5.8 P/S1 TV1 19:30 PM7+9, CÓ HÀNG HỦY