• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

   Hoa Tiêu Vũng Tàu

  Kế Hoạch Dẫn Tàu 08-06-2023

  09-06-202308-06-202307-06-202306-06-202305-06-202304-06-202303-06-202302-06-2023

  STT Tên Tàu Quốc Tịch Đại lý Thông số Tuyến P.O.B Ghi chú Hoa tiêu
  DWT GRT Loa Draft Từ Đến Tên Hạng
  1 CHRISTINA MARSHALL ISLANDS THORESEN-VINAMA 32573 20969 179.9 10.64 P/S3 ODATH 12:30 HILDA, SIGRID. THẾ: DK INITIO
  2 MACALLAN 3+PETRUS MALAYSIA AN BINH 9500 278/4319 28.07/95.83 4.5 P/S3 PMPTSC 09:00
  3 HAI DUONG 36 VIET NAM PTSC 2564 2605 69.9 5.2 P/S1 PTSC 08:00
  4 VIET THUAN 215-07 VIET NAM DUC NGUYEN 22900 11062 146 4.2 P/S3 GGIABP8 04:00
  5 SAN GEORGE MI VINAMA 80480 43843 229 12.96 P/S3 PMAB 13:30
  6 EAGLE LIKA SINGAPORE OCEAN STAR 9621 6231 113.93 7.2 P/S3 GAS 13:30
  7 HAI HA 568 VIET NAM VIKA 40058 25400 175.96 8.0 P/S3 CLT 10:00
  8 HAI DUONG 39 VIET NAM PTSC 2366 3437 73 5.0 P/S1 PTSC 06:00
  9 TRUONG THANH 16 VIETNAM DUC NGUYEN 11891.9 6122 128.3 4.6 P/S1 F6 01:30
  10 STO LOBELIA KOREA OCEAN STAR 9055 5720 114.52 7.7 P/S3 LT 05:00 LT8+18
  11 VANDON SEA KIRIBATI TAN DAI DUONG 7734 4724 99.92 4.1 P/S1 SITV 04:30 BOXER 2
  12 TAN BINH 129 VIETNAM CLIO 24241 14446 150.52 9.35 P/S3 BASONmt 04:00 TCA9+10
  13 GLORY 1 + GLORY 2 MALAYSIA LONG THANH 9500 326/3857 28.66/96.32 4.7 P/S3 GGIBAP7 03:00 VNL3+7, DÂY 35M